Groene veiling


HB VEILEN VERZORGT in samenwerking met Hobaho DE TOTALE ORGANISATIE VAN EEN GROENE VEILING

Uitvoering
De veiling wordt in afzonderlijke kavels verdeeld.
Elke afzonderlijke kavel wordt gemeten en genummerd.

Aan de hand van de metingen stelt HB Veilen een veilingcatalogus samen.
De catalogus wordt zowel digitaal als in drukvorm beschikbaar gesteld aan
potentiële kopers.

Op een met de klant overeen te komen datum worden de gewassen geveild
op de traditionele manier van groen veilen, zoals al vele tientallen jaren in het
bloembollenvak gebruikelijk is. Uiteraard blijft de klant nauw betrokken bij de
veiling.

Publiciteit
Er wordt een gedegen en doeltreffende publiciteitscampagne in de vakbladen
gevoerd. Tevens worden de klanten van HB Veilen regelmatig via de e-mail op de
hoogte gehouden. Bij grotere opdrachten verstuurt HB Veilen voor de veiling
nog een mailing (flyer).
Vanaf het moment dat de bollen goed boven de grond staan, worden de partijen
op de website gepresenteerd met actuele foto´s, tot aan het moment van veilen.

In overleg met de klant publiceert HB Veilen op vaste momenten
(eerst tweewekelijks, later wekelijks) foto´s op het internet met de actuele stand
van de gewassen. Op deze wijze kunnen geïnteresseerden, op afstand, zelf bepalen
wanneer men de gewassen wenst te inspecteren.